Fransa’da kadınlar neden telekonsültasyon yoluyla evde kürtajı tercih ediyor: COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında telemedikal servisler aracılığıyla kürtajın dinamikleri

Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın olarak ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana virüsle mücadele edebilmek adına birçok adım atılmasına rağmen hayat normale dönebilmiş değil. Virüs ile yaşamaya başladığımız görece erken dönemlerde Avrupa’nın çeşitli köşelerinden kürtaj gündemlerini 5Harfliler’de şurada tartışmıştık.

 

Bu süreçte Fransa Sağlık Bakanlığı Nisan 2020’de geçici bir tedbir alarak bir medikal doktor veya ebe eşliği  bulunmaksızın, hamile kişilerin gebeliğin 9. haftasına kadar telekonsültasyon yoluyla evlerinde medikal kürtaj gerçekleştirebilmesine olanak sağladı. Alınan bu tedbir doğrultusunda, kadınlar çevrimiçi randevu alarak, eczaneden reçeteli kürtaj hapları satın almalarına ve kürtajlarını evde kendi kendilerine yönetmelerine izin verildi. İngiliz Tıp Dergisi Cinsel ve Üreme Sağlığı’nda yayınlanan yeni bir araştırma, Fransa’da COVID-19 salgını bağlamında izin verilen geçici bir tedbir olan telemedikal kürtaj uygulamasının pandemi sürecinde ve sonrasında kadınların gizlilik, mahremiyet ve rahatlık konusundaki ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Fransa’da isteğe bağlı kürtaj 1974’ten bu yana yasal ancak kadınların kürtaja erişimi bakımından hala problematik. Yapılan araştırma, 1 Ocak ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Women on Web’e  (WoW) ulaşan 809 konsültasyona dayanmaktadır.

 

Marion*, Women on Web’e şöyle yazıyor: “Fransa’da kürtajın yasal olduğunu biliyorum ama size burada neden kürtaj yaptıramayacağımı anlatacağım. Partnerim şiddet yanlısı bir adam, o beni izlemeden asla bir hastaneye ya da merkeze gitme fırsatım olmayacak.

 

Fransa’da bazı kadınlar için kürtaja erişim hala zor. Kamu Politikalarının Disiplinlerarası Değerlendirmesi için Sciences Po Laboratuvarı’nda (LIEPP) Women on Web verileriyle yakın zamanda yürütülen bir araştırma, kadınların Fransa’da kürtaj hizmetine erişmeye çalışırken engellerle karşılaşmaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırma, 18-25 yaş arası genç kadınların, kürtaj damgasını algılama ve maddi zorluklarla karşılaşma olasılığının 36 yaş ve üstü kadınlara göre iki kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, teletıp yoluyla evde güvenli kürtaja erişme olasılıkları iki kat daha fazla.

 

Kadınlar neden telekonsültasyon yoluyla evde kürtajı tercih ediyor?: Pandeminin ötesindeki etkenler

 

Yapılan araştırma, karantinaların Fransa’da kadınların telemedikal servislere başvurması için itici bir faktör olarak hizmet ettiğini, telekonsültasyon yoluyla kürtaj talebini artırırken, teletıp etkenlerinin çok boyutlu olduğunu ve pandemiye özgü koşulların ötesine geçtiğini gösteriyor.

 

Gizli tutma isteği (%46,2), mahremiyet (%38,3) ve rahatlık (%34,9) üzerindeki tercihler ve ihtiyaçlar, ardından koronavirüs pandemisi (%30,6), Fransa’daki kadınların Women on Web üzerinden telemedikal kürtajı seçmelerinin en sık nedenleri arasında. Araştırmaya katılanların %28,6’sı telekonsültasyonu tercih etmelerinin nedeni olarak kürtajlarını kendi kendilerine yönetmeyi tercih ettiklerini belirttiler.

 

Fransa’da telemedikal kürtaj hizmeti  Eylül 2021’e kadar uzatıldı ve artık 7 haftalık hamileliğe kadar uygulanabilir. Kadınlar, kürtajlarını bir medikal doktorun doğrudan gözetimi olmadan evde kendi kendilerine yönetmek için çevrimiçi olarak randevu alabilir ve kürtaj haplarını eczaneden (istisnai teslimat notu altında) satın alabilirler. Pandemi öncesinde medikal kürtaja 5 haftaya kadar izin veriliyordu ve telekonsültasyona izin verilmiyordu. Medikal kürtaj hapları eczanelerde bulunmuyordu ve kadınların bir kliniğe, hastaneye veya aile planlaması merkezine gitmeleri ve ilk kürtaj ilacını bir medikal doktorun huzurunda almaları gerekiyordu.

 

Telemedikal servisler aracılığıyla kürtaj: Kadınlar için çığır açıcı

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 haftalık hamileliğe kadar medikal kürtajın kendi kendine yönetimini desteklemektedir. DSÖ ayrıca, kürtajın kendi kendine yönetilmesinin güvenli, kabul edilebilir ve uygun maliyetli olduğunu ve aynı zamanda bireylerin kendi bedenleri ve kürtaj süreci üzerindeki kontrol duygusuna ve ayrıca hap kullanımında evde olma konforunu en üst düzeye çıkarma yetisine değer vereceğinden, özerkliği geliştirdiğini öne sürüyor. Fransız Ulusal Sağlık Otoritesi, “kürtaja erişimin hızlı ve kolay olması gerektiğini; kürtaj öncesi konsültasyonların, doktorun veya ebenin uygun görmesi halinde, kadının onayı ile yüz yüze ya da telekonsültasyon yoluyla yapılabilir” diyor.

 

Araştırmanın baş yazarı, Sciences Po LIEPP araştırma görevlisi Hazal Atay, “Telemedikal servisler bazı kadınlar için çığır açıcı olabilir” diyor.

 

Önceki araştırmalar, erken gebeliklerde telemedikal kürtajın güvenli, etkili ve kabul edilebilir olduğunu ve klinikte kürtajla aynı başarı oranına sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmamız, telemedikal kürtajı, pandeminin ötesine taşımanın ve hem klinikte hem de teletıp servisler aracılığıyla kürtajı sunan hibrit bir modeli benimsemenin, kadınların tercihlerini ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olabileceğini ve hem erişimi hem de bakım kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor” diye açıklıyor Atay.

 

Çalışma erişime açıktır: https://srh.bmj.com/content/early/2021/07/28/bmjsrh-2021-201176

 

Daha fazla bilgi veya basın soruları için lütfen iletişime geçiniz: info@womenonweb.org

 

 

Fetal endikasyonları bulunan Polonya’daki kadınlar için ücretsiz medikal kürtaj

 

 22 Ekim 2020’de Polonya Anayasa Mahkemesi, Polonya’daki kadınların ciddi fetal malformasyon vakalarında dahi yasal olarak hamileliklerini sonlandıramayacaklarına karar verdi. Bu karar, Polonya’nın halihazırda katı olan kürtaj yasalarına daha da büyük sınırlamalar getiriyor. Buna karşılık, Women on Web, insan haklarını korumak amacıyla, fetüste fetal belirtileri olan Polonyalı kadınların kürtaj haplarını ücretsiz olarak alabilmelerini sağlayacak.

 

Şiddetli fetal malformasyonların teşhisi genellikle hamileliğin ikinci trimesterinde yapılır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, medikal kürtaj ilaçları (Mifepriston ve Misoprostol) ikinci trimesterdeki gebelikleri sonlandırmak için de güvenlidir. Women on Web’in tıbbi personeli, bu hizmete ihtiyaç duyan tüm kadınlara yakın denetim sağlayacaktır. Women on Web halihazırda, herhangi bir nedene dayanmaksızın ilk üç aylık dönemde istenmeyen gebelikleri olan kişileri desteklemektedir.

 

Ekim 2018’de Women on Web, Profesör Joanna N. Erdman ve Profesör Rebecca J. Cook tarafından yazılmış bir Amicus Curiae’yi Polonya Anayasa Mahkemesi’ne sundu. Görüş, uluslararası insan hakları hukukundaki mutabakatı şu şekilde açıklamaktadır:

 

  • Kürtajın suç sayılması, güvenli olmayan kürtaja katkıda bulunur, savunmasız ve marjinalleştirilmiş kadınları olumsuz etkiler ve doğal olarak kadınların fiziksel ve psikolojik bütünlüklerini, insan olarak onur ve değer ile her türlü ayrımcılığa maruz kalmama haklarını sınırlar. Uluslararası insan hakları hukuku, kadınların hayatlarını ve sağlıklarını korumak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için kürtajın aşamalı olarak suç olmaktan çıkarılmasını desteklemektedir.
  • Kürtajla ilgili herhangi bir devlet eyleminin kadınların insan haklarını etkilediği göz önüne alındığında, uluslararası hukuk, keyfi olmama ve orantılılık ilkelerine dayalı olarak devletin kürtajı suç sayma yetkisine sınırlar koymaktadır.
  • Cezai kürtaj yasalarının keyfi olmamasını ve orantılı olmasını sağlamak için, uluslararası insan hakları hukuku, asgari olarak ciddi fetal malformasyon riski temelinde kürtajın suç olmaktan çıkarılmasını ve bu zemindeki hizmetlere güvenli ve uygun erişimi sağlamak için yasa prosedürel korumalar içermelidir.

 

Polonya hükümeti şimdiye kadar uluslararası kurumların kararlarını sistematik olarak görmezden geldi. Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Konseyi gibi yönetim organları, Polonya’yı kadınlara derhal yasal kürtaj bakımı ve hizmetlerine erişim sağlamaya çağırdı. Polonya’nın mevcut aşırı sağ hükümetinin hukukun üstünlüğünü tamamen baltaladığına dair ciddi uluslararası endişeler var. Avrupa Adalet Divanı, Polonya Anayasa Mahkemesi’nin yeni yasasının uygulanmasına karşı, mevcut sistemde yapılacak herhangi bir değişikliği donduran bir ihtiyati tedbir kararı bile çıkardı.

 

Anayasa Mahkemesi’ nin kararı, Polonya’da hukukun üstünlüğünün fiili durumu için bir vitrindir. 2019’da gerçekleştirilen tüm yasal kürtajların yaklaşık %98’i fetal endikasyonlar maddesi kapsamında yapıldığından, bu yeni karar Polonya’daki tüm kürtajları neredeyse yasaklayacak.

Ancak Women on Web, Polonya’daki hamile bireylerin ihtiyaçlarına hizmet etmeye ve Polonya’nın insan haklarını ihlal etmesine karşı mücadele etmeye devam edecek.

 

“Bu ağır insan hakları ihlallerine öylece seyirci kalamayız. Bu nedenle, bugünden başlayarak, ilk üç aylık dönemde istenmeyen gebelik yaşayan kişilere ek olarak, ciddi fetal malformasyonlarla hamile olan ve gebeliklerini sonlandırmak isteyen Polonyalı kadınlar, medikal kürtaj için Women on Web’e ulaşabilir” – Dr. Rebecca Gomperts, Women on Web Direktörü

 

Polonya’da bu yasadan etkilenenleri desteklememize yardımcı olmak için lütfen web sitemizdeki bağış sayfasını ziyaret edin.

 

Kürtajla Mücadele Liderlerinin COVID-19 Aşısını Destekleyen Riyakarlığı

Dünya, küresel COVID-19 salgınından sonra bir yıllık süreyi doldurmuşken; aşıya erişim nosyonu, kürtaj karşıtı liderlerin aldığı pozisyonlar bakımından yeni bir tutarsızlığı ortaya çıkardı.

 

Koronavirüs salgınıyla savaşmak için geliştirilen aşıların birçoğu, etkinliklerini test etmek için kürtaj edilmiş fetüslerden elde edilen fetal hücre dizilerinde kullanılmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki dini liderler ve kürtaj karşıtı liderler bu ayrıntıya göz yummamış, gerektiği gibi, aşı olan destekçilerine tam destek vermişlerdir. Bazı dini liderler, hangi aşıların fetal hücrelerin kullanımını diğerlerinden daha fazla içerdiğine dair ahlaki çizgiler çizdiler.

 

Pek çok liderin savunması, bu konumun ahlaki bütünlüğünün, bu aşıların üretilmesinin gelecekte kürtajlara yol açmayacağı gerçeğinde yattığı yönündeyken, bunun yalnızca kendi riyakarlıklarını örtbas etme çabası olduğu açıktır. Kendilerine fayda sağladığı sürece kürtaj için taviz vermekten mutludurlar. Kendi hayatlarını tehdit eden bir virüs yeterince haklıyken, ancak her yıl güvenli olmayan kürtajlar nedeniyle binlerce ölüm kabul edilebilir midir? Covid19 aşılarında kullanılan fetal hücrelerin bir süredir piyasada olduğu (bazılarının onlarca yıldır) ve günümüzde kürtajla ilgisi olmayan fetal hücre hatlarından geldiği düşüncesi birçok insan tarafından benimsenen bir durumdur. Dini ve kürtaj karşıtı liderler, fetal hücre kullanımının ilerleyen zamanlardaki kürtajlara neden olmayacağı düşüncesiyle kürtaja izin vermeyerek kişisel nedenleri sebebiyle kürtaja ihtiyaç duyan kişilerin, yani kadınların hayatlarını tehdit ettikleri için destek kaybediyorlar.

 

Kürtaj, dünyanın birçok yerinde tartışmalı ve kısıtlı bir hizmet olmaya devam ediyor. Buna rağmen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kürtajı sağlık hizmetlerinin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olarak sürdürüyor ve kürtaj hizmetini bir insan hakkı olarak destekliyor.

 

Fetal hücrelerin kullanımı, bir istisna olarak aşı oluşturmak için mantıklıdır. Yakın zamanda ortaya çıkan küresel salgının yarattığı yıkımı kontrol altına alabilmek için aşı üretimine ihtiyaç vardır; ancak, kürtajları kısıtlamak zaten birçok hayati olumsuz yönde etkilemişken aşıyı ahlaki çizgi çizerek belirlemek yanlıştır ve riyakarlıktır. Kürtaj, liderlerin sağlığını etkilediğinde taviz verebilir; fakat nispeten görülmez ve zayıf olan başkalarının bedenlerini etkilerse, bu yanlış mı olur? Bu tavizler, kadın bedenleri üzerindeki kontrolü ahlaki bütünlüğün değil kürtajın kökeninde görülen köklü bir riyakarlığı gözler önüne sermektedir.

 

Güvenli bir kürtaja ihtiyacınız varsa ve kendi ülkenizde güvenli bir şekilde kürtaja erişemiyorsanız, Women on Web, güvenli ve etkili telemedikal kürtaj bakımı sağlar. Çevrimiçi bir konsültasyon başlatmak için buraya tıklayın.

İnternette Güvenli Gezinme ve Sansür Kılavuzu

Women on Web’in internet sitesi, kürtaja erişimin kısıtlı ya da sınırlı olduğu bölgelerde sıklıkla sansüre maruz bırakılmaktadır. Sitemize halihazırda erişebiliyorken, sitenin gelecekte sansürlenmesi durumunda, hizmetlerimize veya engellenen başka bir internet sitesine erişmeniz gerektiğinde bu listeyi kaydetmenizi öneririz.

Aşağıda, internette güvenli gezinmeyi nasıl uygulayacağınıza, dikkata çekmeyen bir çevrimiçi profili nasıl koruyacağınıza ve sansürü atlamanın yollarına ilişkin bazı ipuçları ve püf noktalar bulunmaktadır.

İnternet sitemizin engellendiği bir durumda servisimize ihtiyaç duyarsanız her zaman bize info@womenonweb.org adresinden mail atabilir ya da güvenli kürtaj için Safe Abortion aplikasyonlarımızı buradan indirebilirsiniz:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.womenonwaves.app &

https://itunes.apple.com/us/app/safe-abortion/id983610139?mt=8

 

İnternette Güvenli Gezinme:

 

Chrome, Brave veya Firefox kullanmanızı, önbelleğinizi ve tarama geçmişinizi düzenli olarak temizlemenizi öneririz. İnternette gezinmenizi daha güvenli hale getirmek için HTTPS Everywhere ve Privacy Badger gibi tarayıcı uzantılarını da yüklemeyi düşünebilirsiniz.

Ayrıca web tarayıcınızdaki çerezleri silebilir, engelleyebilir ve internet geçmişinizin izlenmesini zorlaştırabilirsiniz. Bunu AdBlocker veya uBlock eklentilerini kurarak yapabilirsiniz. Bunlar sizi korumaz veya sansürlü internet sitelerini girişinizi sağlamasa da çevrimiçi eylemlerinizi izlemeyi zorlaştıracaktır.

Bu seçenekler sansürlü internet sitelerini engellemeyecek, ancak çevrimiçi varlığınızı en aza indirecektir.

 

Engellenen bir web sitesine erişmek için internet bağlantınızı değiştirin:

 İnternet sitesine başka birinin cihazıyla erişmeyi veya kablosuz bağlantıyı değiştirmeyi deneyin. Bazen sayfalar yalnızca seçilen İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP’ler) tarafından engellenir.

 

Anonim İnternet Taraması:

 İnternette anonim olarak gezinmek ve engellenen web sitelerine erişmek için ToR Browser’ı kullanabilirsiniz. ToR Browser’ı birden çok dilde ve farklı cihazlar için ücretsiz olarak indirebilirsiniz: https://www.torproject.org/download/. Tor Projesi’nin resmi web sitesi ve aynaları da engellenmişse, gettor@torproject.org adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. GetTor robotu, ToR Tarayıcı’yı indirmek için bağlantılarla yanıt verecektir.

ToR Browser hem güvenli bir tarama aracı olarak hem de sansürü aşmak için kullanılabilir.

 

Konum Tanımlı Sansürlerden Kaçının:

 İnternet bağlantınızı korumak ve IP adresinizi değiştirerek internet sitemize erişmek için sanal bir özel ağ (VPN) indirebilirsiniz. VPN, siz ve internet arasında bir tünel oluşturur; bu tünel tarama etkinliğinizi, kimliğinizi ve konumunuzu gizleyerek etkili bir tarama tekniği ve sansürü aşmak için bir araca dönüşür. Çoğu VPN, yazılımı birkaç gün veya bazen haftalarca ücretsiz olarak test etmenize izin verir. Yüksek düzeyde şifreleme için MullVad (5 EUR/Ay, ücretsiz deneme yok) ya da ProtonVPN (3 ülkede bulunan sunucular için ücretsiz ve 50 ülkede bulunan sunucular için 4 EUR/Ay) indirmenizi öneririz.

 

Sansürle savaşmamıza yardımcı olun ve internet sitemizin OONI Probe uygulamasını indirerek ülkenizde sansürlenip sansürlenmediğini kontrol edebilirsiniz: https://www.dw.com/en/ooni-an-app-for-detecting-internet-censorship/a-53224221

Kürtajla İlgili Gerçekler: Hamilelik

Kürtaj ve kürtajın etkilerinin gelecekteki hamilelikler üzerindeki etkisi hakkında pek çok yanlış bilgi dolaşımdadır. Tekrar hamile kalmaya hazır olduğunuzda veya geçmişte kürtaj deneyimlemiş olsanız bile hamileyseniz, kürtaj vücudunuzun gebelik yeteneğini veya fetüsün gelişimini ETKİLEMEZ.

 

Medikal kürtaj, istenmeyen bir gebeliği sonlandırmanın güvenli ve etkili bir yoludur. Peki ya gelecekte hamilelik planlıyorsanız? Bu vereceğiniz kürtaj kararına etki eder mi? Çoğu zaman, kürtajla ilgili bilgiler, yanlış bir şekilde, tekrar hamile kalma şansınızın azalacağını ve sağlıklı bir fetüsü getiremeyeceğinizi ileri sürse de bu durum böyle değildir. Kürtajın, gelecekte sağlıklı bir hamilelik yaşama yeteneğini üzerinde, doğal bir düşükle karşılaştırıldığında, daha düşük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, güvenli ve etkili kontrasepsiyon kullanmak ve üreme sağlığınız hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

 

Daha fazla bilgi için, Women on Web’i ziyaret edebilir ya da info@womenonweb.org adresine mail atabilirsiniz.

 

Hamile miyim? Kaç haftalık hamile olduğumu nasıl anlayabilirim?

Birçok kadın vücutlarındaki değişikliklerle birlikte hamile olduğunu fark edebilir. Erken belirtiler arasında geciken regl periyodları (cinsel olarak aktifken), ağrılı ve şişmiş göğüsler, mide bulantısı ve yorgunluk bulunur. Gebelikten hemen olmak için, hamilelik testi veya ultrason çektirmek doğrudan emin olmanın tek yoludur. Ultrason gebeliğinizin uzunluğu hakkında da kesin bir bilgi verecektir ancak araştırmalar kadınların gebelik uzunluğunu doğru bir şekilde yapabildiğini de göstermektedir. Gebeliğinizin yaklaşık süresini hesaplamak için, son menstruasyonuzun ilk gününü belirlemeye çalışın ve günümüze kadar sayın; bu, gebeliğinizin ne kadar ilerlediğini göreceli olarak doğru bir şekilde belirtmektedir.

 

Medikal kürtaj gelecekte çocuk sahibi olma şansımı etkiler mi?

Hayır; kürtajın, gelecekte sağlıklı bir şekilde gebe kalmanızı ve gebeliği sürdürmenizde bir etkisi yoktur. Hemen düzenli bir menstruasyon düzenine geçmeseniz de vücudunuz hala yumurtlamaya devam edecektir; bu da hala hafif bir kanama yaşıyor olsanız bile, kürtajdan hemen sonra hamile kalabileceğiniz anlamına gelmektedir. Kürtajdan sonraki 4-7 gün cinsel ilişkiye girilmemesi önerilir çünkü serviks (rahim ağzı) hala biraz açık olabilir ve bu durumda daha yüksek bir enfeksiyon riski bulunur. Hamile kalmak istemiyorsanız, cinsel aktivitede bulunurken her zaman kontrasepsiyon kullanmanız önemlidir.

 

Ektopik gebelik nedir ve ektopik gebeliğim varsa ne olur?

Ektopik gebelik döllenmiş bir yumurtanın uterusun dışında, genellikle fallop tüplerinde, implante olduğunda söz konusu olacaktır. Medikal kürtaj ektopik gebeliği tedavi edemez; cerrahi veya özel tıbbi bakım ile tedavi edilmesi gereklidir. Ektopik gebelik sadece ultrasonla tespit edilebilir. Hamileliği sona erdirmek için medikal düşük gerçekleştirirseniz (Mifepriston ve Misoprostol kombinasyonu) ve sonrasında dokulu kanama ya da kanama deneyimlemezseniz, ektopik gebeliğiniz olabilir.  Aniden midenizde veya sırtınızda (genellikle bir tarafta) şiddetli, devam eden ağrı yaşarsanız, omzunuzda ağrı oluşursa ve bayılacak gibi hisseder veya bayılırsanız, patlamış bir ektopik gebelik söz konusu olabilir ve derhal tıbbi yardım almanız gerekecektir.

 

Kürtaj sonrası ne kadar sürede hamile kalabilirim? Hamile kalmak istemiyorsam bunu nasıl önleyebilirim?

Kürtajdan sonra hala kanama deneyimliyor veya regl olmamışsanız bile, herhangi bir zamanda yumurtlama (doğurganlık) başlayabilir. Bu nedenle, kürtajdan hemen sonra hamile kalınabilir. Hamile kalmak istemiyorsanız, heteroseksüel cinsel aktiviteden tamamen kaçınmak veya kontrasepsiyon kullanmaktır. Çeşitli kontraseptif yöntemler için listemize bakabilirsiniz.

 

Women on Web, 15 yılı aşkın süredir üreme bilgileri ve medikal kürtaj için bir kaynak olmuştur. Women on Web 100.000’den fazla medikal kürtaja erişim sağladı ve bir milyondan fazla hamile insanla görüşme yaptı. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmeye çekinmeyin: info@womenonweb.org

Women on Waves ve Women on Web’in kurucusu Dr. Rebecca Gomperts ile röportaj

Gine’de genç bir doktor olarak çalışan Dr. Rebecca Gomperts, güvenli olmayan kürtajların gerçekliği ile karşı karşıya kalarak bu konuda bir şeyler yapmayı hayal etti. 1999 yılında Women on Waves’i kurarak; kürtajın kısıtlı olduğu ülkelerde uluslararası sulara çıkıp, güvenli açık deniz kürtajı sunmak için yelken açtı. 2005 yılında, dünya çapında çalışan ilk telemedikal kürtaj servisi olarak bilinen Women on Web’i kurdu. Bu yıl Women on Web’in 15. yılını kutlarken, Dr. Rebecca Gomperts’a, Women on Web’deki çalışmalarını ve genç nesle yönelik üreme haklarına ilişkin örgütlenme tavsiyelerini sorduk.

Bu röportaj Geena ve Hazal tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Neredeyse yirmi yıldır kürtaja erişim hakkı konusunda çalışıyorsunuz. Bize biraz yolculuğunuzdan ve tüm bunların nasıl gerçekleştiğinden bahseder misiniz?

 Sanırım yolculuğuma, güvenli olmayan kürtajın gerçekliği ile karşı karşıya kaldığım andan itibaren anlatmaya başlayabilirim, o zaman Afrika’da çalışıyordum. Birçok kadın ciddi kanama, düşükler ve bazen ölüme yol açan komplikasyonlar ile hastaneye gelirdi. Kürtaj orada yasadışıydı ve bunu biliyordum ama bunun gerçekliği ile yüzleşmek zorunda değildim. Bir noktada, birlikte çalıştığım bir doktor kürtaj yapacaktı, benden ona yardım etmemi istedi ve ben de yardım ettim. Bu yer aldığım ilk kürtaj operasyonuydu. Kısa bir süre sonra hamile olduğumu ve bunun istemediğim bir gebelik olduğunu fark ettim. Bir klinikte kürtaj olabilmek için Hollanda’ya, eve uçtum. Bence bu benim için kürtajın bir mesele haline geldiği ilk zamandı ama yine de sivil ve insan hakları bağlamını kaçırıyordum. Ben sadece eğitimli bir doktordum; sağlık eşitsizliği ve insan hakları ihlalleri konusunda çok fazla politik farkındalığım yoktu. Greenpeace için çalışmaya başladığımda politik farkındalığım arttı. Meksika’da çalıştım ve o zamanlar kürtaj Meksika’da büyük bir tabuydu. Bu durum bende merak uyandır, konu hakkında konuşabilmek için hastanelere gittim. Women on Waves’i ve kürtaj gemisini başlatma fikrim hâlihazırda aklımdaydı. O zamanlar bir kitap üzerinde çalışıyordum ve kitap yayınlandığında gazeteciler bana bir sonraki projemi soruyorlardı. Women on Waves hakkındaki fikrimi paylaştığımda, Hollanda’da tamamen gündem oldu. Birçok telefon alıyordum, birçok insan ilgileniyordu ve bu iş biraz bana düştü çünkü o zamanlar Women on Waves sadece bir fikirdi. Hiçbir organizasyon yoktu, hiçbir şey yoktu. Belki de bu, insanların neyin eksik olduğunu anlamalarına yardımcı oldu ve bu sayede ihtiyacımız olan fon verenlerin dikkatini çekmiş olduk.

 

Peki daha sonra Women on Waves ile işler nasıl gitti?

 2001 yılında İrlanda’daki ilk kürtaj gemisi kampanyasını yaptığımızda, elbette her şey ters gitti (Rebecca gülüyor!). Çünkü kürtaj yapabilmek için bir lisansa ihtiyacımız olduğunu söylediler ve biz buna sahip değildik. Ancak, biz yine de yolculuğumuzu gerçekleştirdik ve Women on Waves dünya çapında haber oldu; kürtaj her yerde ön sayfa haberi olmuştu! Hollanda’da kürtajın yasallaştırılması için mücadele veren grubun ve neslin bir parçası olan bir grup lobicimiz vardı. Bizim için o dönemin sağlık bakanı ile lobi yaptılar ve sağlık bakanı erken dönem gebelikler için gemide kürtaj yapmamıza izin verdi. Sağlık bakanı o süre zarfında emekli olmak üzereydi ve bu konu onun parlamentodaki son tartışmasıydı. Daha sonra kendisinden bir mektup aldık ve bu sayede önce Polonya’da, daha sonra Portekiz, İspanya, Fas vb. ülkelerdeki kampanyalarımıza devam edebildik. Yani, insanlar yapabildiği müddetçe aksiyon alıyorlardı ve son derece cesurlardı.

 

Daha sonra 2005 yılında, ilk telemedikal kürtaj servisi olarak bilinen Women on Web’i kurdunuz. Bu nasıl oldu ve o zaman sizin için en büyük zorluk neydi?

 O dönemde telemedikal servis aracılığıyla kürtaj fikri marjinaldi. Bu nedenle, Women on Web’i başlattığımızda, yaptığımız şey hakkında bilimsel araştırmalar yayınlamamız gerektiğini biliyorduk. Çalışmaya başladıktan sadece iki yıl sonra, ilk bilimsel makalemizi yayınladık. Bu, birçok ülkede tepkiye neden oldu. Örneğin, 2009 yılında İrlanda, gümrükte paketleri alı koymaya ve kürtaj hapları alan kadınları soruşturmaya başladı. Ayrıca yasal bir soruşturma başlatıldı ve bana karşı dava açtılar çünkü haplar benim düzenlediğim reçetelerle birlikte gönderiliyordu. Dava Avusturya’da gerçekleşti ve Doktorlar Etik Komitesi’ne çağrıldım. Mahkemede, ben ve avukatımın önünde oturan dört erkek olduğunu hatırlıyorum -harika bir avukatım vardı!- avukatım, sadece erkeklerden oluşan peşin hükümlü bir mahkeme olduğunu öne sürdü. Bir daha Etik Komitesi’nden bir şey duymadık. Mahkeme önündeki dosya sadece benimle ilgili değildi, aynı zamanda örgütün geleceği ve neyin mümkün olduğu hakkındaydı. Bunu takiben, daha fazla yayın yayınladık, telemedikal servisler aracılığıyla kürtajın güvenli ve etkili olduğunu kanıtladık; bu da daha fazla insanın çalışmalarımızı desteklemesine ve bize katılmasına yol açtı. Aynı zamanda diğer hizmetlerin ve web sitelerinin işlemesinin de yolunu açtı.

 

Women on Web’in kurulmasından bu yana 15 yıl geçti, Women on Web’in çalışmalarını ve etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Son on beş yıla dönüp baktığımızda, Women on Web’in en büyük etkisi telemedikal servisleri ana akımlaştırmaktı. Temas gerekmeksizin kürtaj hizmetleri konusunda normalleşmeyi destekleyen birçok araştırma yaptık. Diğer kuruluşları da benzer işler yapması için teşvik ettik. Ayrıca, araştırmamızın İrlanda ve Kuzey İrlanda’da gerçekleşen yasal değişiklikler için fazlasıyla esas alındığına inanıyorum. Son on beş yılda önemli ölçüde değişen bir başka şey de, medikal kürtajın yaygın hale gelmesidir. Bu durumu, gebe kadın ölüm oranındaki düşüşte görmemiz mümkün. Çalışmaya başladığım zamanlarda, gebe kadın ölüm oranı yılda yaklaşık 80.000 idi. Şuan ise 22.500. Bunun temel sebebi medikal kürtajın erişilebilir olmasıyla alakalı. Küreselleşmeyle birlikte, kürtaj haplarına erişmek ve bilgi almak çok daha kolay hale geldi ancak yine de bazı zorluklar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki internetin son 15 yılda oynadığı rol çok büyük!

 

Women on Web’deki ekibinizden bahseder misiniz? Kimler var ve neler yapıyorlar?

 Öyle düşünüyorum ki ekibimizin ilginç bir insan karışımı var. Kadınların yardım taleplerine günlük olarak cevap veren yardım masası, organizasyonun çekirdeğini oluşturduğunu düşünüyorum. Yardım masasının bağlılığı, vizyonu, katılımı, ülkelerine ve dilleriyle ilgili bilgi birikimleri işimizi yapmayı mümkün kılıyor. Güncel olarak, yardım masamız 17 farklı dilde çalışıyor. Ayrıca bizimle çalışan ve aynı zamanda kurul üyesi olan sanatçılar, aktivistler ve akademisyenler var. Bu insanlar, omuzları üzerinde yükseldiğimiz insanlar, onların çalışmalarıyla yükseliyoruz.

 

Kısıtlayıcı düzenlemelere sahip ülkelerde telemedikal kürtaj servisi sağlıyorsunuz. Hayatınızdaki dayanışmayı ve aktivizminize muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Köklü örgütlerle kampanyalar üzerinde çalışırken, belirli bir süre boyunca harika ve yoğun bir dayanışmayı deneyimlersiniz. Bu deneyim, büyük bir hareketin parçası olduğunuza dair muazzam bir aidiyet hissi verir. Ayrıca, insanları bir araya getirmek için bir nedene ve bir fikre ihtiyacınız olduğunu fark edersiniz, bu son derece önemlidir! Muhalefetse, doğrusu, çabucak aşılıyor. Bazı nefret mailleri ve mektupları alıyorum, ama beni rahatsız etmiyor. Kendi kendime diyorum ki: “bu onlarla ilgili, benimle ilgili değil”.

 

Aktivizminizi nasıl tanımlarsınız?

 Aktivist olmanın iki yolu olduğunu düşünüyorum: biri reaktif olmak, diğeri proaktif olmak. İkincisi, kendi çalışmanızı ve kendi kampanyanızı tasarladığınız anlamına gelir. Şu anda kürtaj hareketinde sahip olduğumuz sorunlardan biri de, geri tepme nedeniyle çok reaktif bir konuma zorlandığımızdır. Örneğin, bazı ülkelerde web sitemizin sansürlenmesi nedeniyle bu duruma karşı savaşmak zorunda kalıyoruz. Ve buna karşı savaşmalıyız, başka seçeneğimiz yok! İdeal olarak aktivizmin bilgiyi -bilgi güçtür, gerçekten!-, kamusal eylemi ve proaktif projeleri birleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu üç unsuru bir araya getirdiğinizde, o zaman çok güçlendirici bir aktivizm biçimine sahip olursunuz.

 

İşinizi yapmak için sizi motive eden nedir? Bu motivasyonu kaybettiğiniz anlar yaşadınız mı?

 Böyle anlarım sıklıkla oluyor. Bu kadar çok çalışırken motivasyonu korumak bazen zor olabiliyor. Böyle anlarımda ne yapıyorum biliyor musunuz? Women on Web’e gönderilmiş teşekkür maillerini okumaya başlıyorum. Bu kadar basit. Hayatlarını nasıl değiştirdiğimizi söyleyen kadınların hikayelerini okuduğumda işimin ne kadar anlamlı olduğu hissini geri kazanıyorum. Bizim işimizle ilgili en güzel şey budur: insanların hayatlarını kökten değiştirebiliriz.

 

Women on Web ve sizin için bir sonraki adım nedir?

Women on Web için bir sonraki adım, organizasyonu yeniden yapılandırmak ve operasyon kısmını düzene sokmak. Organizasyonu daha esnek hale getiriyoruz. Bu büyük bir geçiş ve çok fazla iş var. Bir organizasyonda, farklı türde insanlara ihtiyacınız var. Bence gençler için yer açmak çok önemli. Kendimi eğitmem gereken birçok husus var. Organizasyonun genç insanların gelişebileceği ve liderlik kazanabileceği bir alana sahip olması çok önemli.

 

Üreme hakları hareketine dahil olmak isteyen genç nesil için bazı tavsiyelerde bulunabilir misiniz?

 Başlıca zorluk üreme hakları sorununun kimsenin ana gündeminde olmaması olacak. Bence üreme hakkına ilişkin meseleler ancak başka şeyler halihazırda halledildiğinde tartışılabiliyor.  Genellikle bir kenara itiliyor ve bir müzakere aracı olarak kullanıyor. Kürtajı destekleyenler bile bundan emin olup olmadıklarını bilmiyorlar. Ve kürtaj deneyiminin etrafındaki anlatılar, genellikle bunun duygusal veya fiziksel bedelini ve sonrasında tüm yaşamlarını nasıl şekillendirdiğini vurgulayan anlatılardır. Bu durum, kürtaj veya kürtaj deneyimleri hakkında konuşmayı normalleştirmeyi zorlaştırır. Bu tartışmanın genellikle “kürtaja evet ama …” olduğu anlamına gelir.

Hayır, istisnaya yer vermeden evet demeliyiz. Kürtaja erişim temel bir insan hakkıdır.

Medikal Kürtaj Komplikasyonları

Medikal kürtaj sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar ve ilaçların normal yan etkileri

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre,  gebeliğin 12. haftasına kadar medikal kürtaj evde güvenle gerçekleştirilebilir. Aşağıda, medikal kürtaj gerçekleştirirken deneyimleyebileceğiniz normal yan etkileri ve komplikasyon risklerini bulabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, her kadının vücudu bu süreci farklı deneyimler. Medikal kürtaj süreciyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, yardım masası ile iletişime geçmek için info@womenonweb.org adresine mail gönderebilirsiniz.

Medikal kürtaj için gerekli ilaçları kullanmamanız gereken durumlar:

– Birileri sizi gebeliğinizi sonlandırmanız için zorluyorsa.
– Son reglinizin ilk günü 12 haftadan önce ise.
– Mifepristone, Misoprostol ya da Prostaglandinlere karşı alerjiniz var ise
– Bu hastalıklardan birine sahip iseniz: kronik böbreküstü yetmezliği, hemorajik bozukluklar ya da kanama bozuklukları/hastalıkları, kalıtsal porfiri.
– Dış gebeliğiniz (rahim dışında oluşan gebelik) varsa.
– 1 saatlik mesafede hastane ya da acil yardım merkezine ulaşamayacaksanız.
– Eğer yalnızsanız. İlaçları kullanırken partnerinizden, arkadaşınızdan ya da güvendiğiniz birinden sizinle kalmasını isteyiniz.

ÖNEMLİ: Medikal kürtajı 12 haftadan uzun bir gebelik için yapıyorsanız ve kan grubunuzu bilmiyorsanız, kan grubunuzun tespiti için bir doktora gözükmelisiniz. Kan grubunuz negatif ise bir sonraki gebeliğinizde problem yaşamamanız için, kürtajın gerçekleşmesinden sonra 48 saat içerisinde Anti-D aşısı olmanız gerekmektedir. Anti-D aşısı olabilmek için düşük yaptığınızı ve negatif kan grubuna sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz.

Daha önce sezeryan ameliyatı olduysanız, medikal kürtaj yaparken daha fazla şiddetli kanama riski altındasınız; bu sebeple süreç boyunca bir hastaneye yakın veya hastanede bulunmanız gerekmektedir. Eğer birden fazla sezeryan ameliyatı olduysanız ve 12 haftadan uzun süredir gebeyseniz, küçük de olsa uterus (rahim) yırtılması riski söz konusu olabilir. Bu nadir olarak görülse de tehlikeli bir komplikasyondur ve böyle durumlarda acil tedavi için hastaneye gitmeniz gerekmektedir. Medikal kürtaj olurken veya sonrasında sürekli artan bir ağrınız varsa, hemen bir hastaneye başvurmalısınız.

İlaçların normal yan etkileri:

Ağrılı kramplar, normal reglinizden fazla vajinal kanama, mide bulantısı, kusma ve diyare deneyimleyebilirsiniz. Ağrılarınızı hafifletmek için Ibuprofen  veya Paracetamol gibi ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Kan kaybı genellikle pıhtılarla birlikte ağır seyreder.. Eğer kürtaj tamamlanmış ise kanama ve kramplar azalacaktır. 9 haftayı geçkin bir gebeliğiniz varsa, küçük bir fetüs fark edebilirsiniz.

Tampon kullanmayınız, sadece ped kullanınız!

Kanamalar 3 haftaya kadar sürebilir. Ancak daha kısa ya da uzun kanamalar deneyimlemeniz mümkündür. Adet dönemi genellikle 4-6 hafta sonra düzene girer.

Kanama ve sancı her zaman kürtajın gerçekleştiği ya da tamamlandığı anlamına gelmez. Emin olmanın tek yolu ilaç kullanımından 10 gün sonra ultrason çektirmek ya da 3 hafta sonra idrar örneğinden gebelik testi yapmaktır.

Bazen 3 hafta sonra bile, gebelik testi pozitif çıkabilir. Bunun nedeni gebelik hormonlarının hâlâ kanda bulunmasıdır. Eğer bir ultrason sonucuyla devam eden bir gebeliğiniz olmadığını kesinleştirirseniz, bir sonraki hafta ya da bir sonraki reglinizden sonraki hafta gebelik testini tekrarlayabilirsiniz. Şiddetli kanama, ağrı, ateş, normal olmayan vajinal akıntı gibi şikayetleriniz yoksa herhangi bir cerrahi müdahaleye (kürtaj gibi) gerek yoktur.

Medikal Kürtaj ve Ağrı Kesiciler

Ibuprofen ve Diclofenac gibi ağrı kesiciler kramplar için en etkili ağrı kesicilerdir. Bunlardan edinemediğiniz durumlarda, Paracetamol her zaman yardımcı olacaktır.

Ağrı kesiciye başlamanın en iyi yolu, Misoprostolün ilk dozunu almadan bir saat önce almak ve ihtiyaç duydukça ağrı kesiciye devam etmektir.

Lütfen, kullanabileceğiniz maksimum miktarı öğrenmek için aldığınız ağrı kesicinin hasta talimatlarını okuyunuz.

ÖNEMLİ: Ibuprofen ve Diclofenac kullanımının korona virüsüyle (Covid-19) birlikte daha fazla komplikasyona ve belirtilere yol açtığı ortaya çıktığından, korona virüs salgın hastalığı devam ettiği sürece, kadınların ağrı kesici olarak yalnızca parasetamol veya parasetamol (asetaminofen) 1000 mg kullanmalarını öneriyoruz.

Bazı kadınlar için uterus (rahim) kasılması gibi acılar çok ciddi olabilir, bazı kadınlar ise bunu daha hafif deneyimler. Sizin nasıl bir deneyimden geçeceğinizi önceden tahmin etmek mümkün değil. Ancak önlem olarak, Misoprostol almadan yaklaşık 1 saat önce, öğün eşliğinde, ağrı kesici almanızı öneriyoruz.

Bir sonraki ağrı kesiciyi, ilk kullanımdan 4 saat sonra alabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Buscopan gibi anti-spasmodic ilaç kullanmayınız. Misoprostol rahminizin kasılmasına sebep olacağından, anti-spasmodic ilaçlar bu sürece müdahale edecektir.

Alerjik Reaksiyonlar

İlaçların kullanımından sonra nadir de olsa alerjik reaksiyon söz konusu olabilir. Alerjik reaksiyon hafif ya da şiddetli şekilde gerçekleşebilir.

Bölgesel ve hafif reaksiyon, kaşıntı, ağızda veya ağız çevresinde küçük kabarmalar şeklinde gerçekleşebilir. Genellikle ilaçlar çözüldükten bir süre sonra kendiliğinden geçecektir. Hafif ve genel bir reaksiyonda, elleriniz karıncalanabilir, burun tıkanması, göz şişkinliği ve deride kızarıklık ve kaşınma hissedebilirsiniz. İlaçları aldıktan sonra bu reaksiyonları gösteriyorsanız, Misoprostol kullanmamanız tavsiye edilir. Bu reaksiyonları tedavi etmek için, antihistaminik ilaçlar  (örneğin prometazin ve klemastin) kullanabilirsiniz.

Şiddetli alerjik reaksiyonun söz konusu olduğu nadir durumlarda, göğsünüzde bir baskı hissedebilir, baş dönmesi, yüzde kabarıklık, nefes zorluğu ve baygınlık deneyimleyebilirsiniz. Eğer bu belirtileri hissediyorsanız, bu oldukça tehlikeli bir durumdur ve acilen hastaneye gitmeniz gerekmektedir.

Olası Komplikasyonlar

Yoğun Vajinal Kanama

Belirtileri: 2 saatten fazla süren ve saatte 2 büyük ped kullanımını aşan kanamalar. Çok fazla kan kaybının belirtileri halsiz hissetmek ve baş dönmesidir. Bu durum sağlığınız için tehlikelidir ve bir doktor tarafından tedavi edilmelidir.

Tedavi:  Cerrahi kürtaj (ayrıca vakum aspirasyon olarak adlandırılır). Çok nadir olarak kan nakli gerekir (0.2 % daha az). Hastaneye giderken, kalan 2 adet Misoprostol tableti dilinizin altına yerleştirin. Ancak hastaneye girmeden önce yutun ya da tükürün.

Tamamlanmamış Kürtaj (Kadınların yalnızca% 2’si):

Belirtileri: Yoğun vajinal kanama ve/veya sürekli şiddetli ağrı.

Tedavi: Cerrahi kürtaj (vakum aspirasyon). Bazı durumlarda tamamlanmamış kürtaj ekstra doz Misoprostol ile de tedavi edilebilir.

Enfeksiyon  (Kadınların yalnızca% 0.08’i):

Belirtileri: Eğer 24 saati aşkın süredir ateşiniz (38 dereceden fazla) varsa ya da ateşiniz herhangi bir zamanda 39 dereceyi geçtiyse ya da kötü kokulu vajinal akıntınız varsa tedavi edilmesi gereken bir enfeksiyonunuz olabilir.

Tedavi: Antibiyotik ve/veya cerrahi kürtaj (vakum aspirasyon).

Devam Eden Gebelik (%1)

Belirtileri: 3 hafta sonra pozitif gebelik testi ya da 10 gün sonra çekilmiş ultrasonda görülen bozulmamış hamilelik. Eğer kürtaj başarısız olmuş ve devam eden gebelik söz konusu ise, kusurlu doğum riski artacaktır.

Tedavi: Medikal veya cerrahi kürtajın tekrarlanması. Eğer devam eden gebeliğiniz varsa, lütfen info@womenonweb.org adresiyle hemen iletişime geçin.

Herhangi bir komplikasyondan şüpheleniyorsanız lütfen bir doktora danışın ya da hastaneye gidiniz!

Herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız, her zaman doktora ya da hastaneye gidebilir ve düşük yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Doktor sizi düşük yapmışsınız gibi tedavi edecektir. Doktor, kürtaja sebep olabilecek bir ilaç aldığınızı teşhis edemez.

Doğum Kontrolü

Kürtajdan hemen sonra gebe kalabilirsiniz, ancak regl düzeninizin tekrar başlaması birkaç hafta sürebilir. Eğer hamile kalmak istemiyorsanız, hemen doğum kontrolüne başlamak önemlidir.

Medikal kürtajdan sonra uygun korunma için hormonal kontraseptifler (haplar, bantlar, iğneler vs.)  Misoprostol tabletleri kullandıktan 1-3 gün sonra başlanmalıdır. Rahim içi araç (RİA) Misoprostol alındıktan en erken 4-14 gün arasında, süregelen küçük bir kanama olsa da,  yerleştirilebilir. Prezervatif hemen kullanılabilir.

Doğum kontrol hapı kullanmayan cinsel olarak aktif kadınların yaklaşık% 85’i bir yıl içinde hamile kalmaktadır. Boşalma öncesi geri çekilme yöntemi ve takvim yöntemi gebeliği önlemeyeceği gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları da önlemeyecektir. Kanama deneyimlediğiniz sürece cinsel ilişkiye girmemek daha iyidir.

Kürtaj Haplarına erişim bir insan hakkıdır

Dünya Sağlık Örgütü mifepriston ve misoprostol kürtaj haplarını 2005 yılında temel ilaçlar olarak sınıflandırmıştır [1]

Temel ilaçlara erişim, birçok uluslararası insan hakları belgesinde, “sağlığa erişim” olarak ele alınmaktadır:

  • 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Madde 25.1;
  • 1965 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, madde 5 (e) (iv);
  • 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Madde 12.1;
  • 1979 Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi, Maddeler 11 (1) (f), 12 ve 14 (2) (b);
  • 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi, Madde 24;
  • 1990 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme, Madde 28, 43 (e) ve 45 (c);

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Anand Grover, Ekim 2011’de BM Genel Meclisi’ne sunduğu raporunda, “Kadınların kürtaj hizmetlerine erişimini kısıtlayan ve yasaklayan yasalar, kadınların sağlık hakkına karşı kabul edilemez nitelik taşımaktadır ve değiştirilmelidirler. Bu yasalar, kadınların cinsel ve üreme haklarını ihlal etmekte oldukları gibi, kadınların onurlarına ve bedenleri üzerinde karar verebilme yetilerine saldırmaktadır.” [3] diye belirtmiştir.

2016 yılında, cinsel ve üreme sağlığı hakkı üzerine yapılan 22 nolu genel yorum da (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Madde 12); “Prezervatif ve ertesi gün hapı gibi farklı korunma yöntemlerini, kürtaj ve kürtaj sonrası tedavi için kullanılan hapları ve cinsel yolla bulaşan ve hastalıkların ve HIV’in önlenmesi ve tedavisi için kullanılan ilaçları içeren temel ilaçlar her yerde ulaşılabilir olmalıdır.“[4] şeklindedir.

30 Ekim 2018 tarihinde, İnsan Hakları Komitesi 36 nolu genel yorumunda, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 6. maddesine ilişkin olarak şöyle buyurmuştur: “Taraf Devletler, kadınların ve kızların güvenli ve yasal kürtaj hizmetine erişimini engelleyecek yeni engeller getirmemeli ve mevcut engelleri kaldırmalıdır. Bu engeller, sağlık profesyonellerinin vicdani reddini de kapsamaktadır. Taraf Devletler ayrıca kadınların ve kızların hayatlarını, güvenli olmayan kürtajlarla ilişkili zihinsel ve fiziksel sağlık risklerine karşı etkin bir şekilde korumalıdır.

[1] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf

[2] http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/en/

[3] https://www.un.org/press/en/2011/gashc4018.doc.htm

[4] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17168&LangID=E#sthash.MfGe1y5D.XSS87v3P.dpufh

[5] http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1

Haplarla medikal kürtaj olmak için

Bu websitesi istenmeyen gebeliği olan kadınların güvenli kürtaj hizmetlerine erişmesini sağlamaktadır. Yardım talebinizi konsültasyonunuzu tamamlayarak bize ilettiğinizden sonra, herhangi bir kontraendeksiyon bulunmaması halinde,  Misoprostol ve Mifepriston içeren medikal kürtaj hapları size posta yoluyla ulaştırılacaktır. Medikal kürtajın komplikasyon riski oldukça azdır. Bu risklere karşı yeterli bilgiye sahipseniz ve bir acil yardım merkezine ulaşabilecek durumdaysanız, medikal kürtajı kendi başınıza evde güvenlice yapabilirsiniz.